دانلود آهنگ شاد آرشاوين به نام پا قدمدانلودحجم احساس تو اين بار به من حالي کن منو از خاطره ها دور نکن من ميخوام باور عشقت باشم منو به رفتن مجبور نکن منو با حال خودت باور کن ميدونم که حال تو عاليه اعترافتو چقدر دوست دارم اينکه جاي من پيشت خاليه تو که پا ميذاري توي اين خونه واسه من پاقدمت خيلي خوبه اسممو همين که تکرار ميکني توي هر ثانيه قلبم ميکوبه تو که پا ميذاري توي اين خونه واسه من پاقدمت خيلي خوبه اسممو همين که تکرار ميکني توي هر ثانيه قلبم ميکوبه . . من از احساس تو لبريز ميشم تو دليل خوبي واسه زندگي کي ميگه عاشقي ديوونگيه من که راضيم از اين ديوونگي تو پر از عشق و پر از علاقه اي با تو پرواز چه حالي داره تو همون حس قشنگي که همش واسه من سنگ تموم ميذاره تو که پا ميذاري توي اين خونه واسه من پاقدمت خيلي خوبه اسممو همين که تکرار ميکني توي هر ثانيه قلبم ميکوبه تو که پا ميذاري توي اين خونه واسه من پاقدمت خيلي خوبه اسممو همين که تکرار ميکني توي هر ثانيه قلبم ميکوبه تو که پا ميذاري توي اين خونه واسه من پاقدمت خيلي خوبه اسممو همين که تکرار ميکني توي هر ثانيه قلبم ميکوبه تو که پا ميذاري توي اين خونه واسه من پاقدمت خيلي خوبه اسممو همين که تکرار ميکني توي هر ثانيه قلبم ميکوبه تو که پا ميذاري توي اين خونه واسه من پاقدمت خيلي خوبه اسممو همين که تکرار ميکني توي هر ثانيه قلبم ميکوبه+دانلود آهنگ
+دانلود آهنگ شاد مجلسي
+دانلود آهنگ هاي شاد بندري
+دانلود برترين آهنگ ها"/>
منبع این نوشته : منبع
واسه ,ميکني ,تکرار ,ثانيه ,قلبم ,همين ,تکرار ميکني ,ثانيه قلبم ,خونه واسه ,اسممو همين ,خوبه اسممو